1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
3 ธ.ค. 2561-21 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดสวนมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 148 เมตร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 23,000,000
12 ธ.ค. 2561-19 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
12 ธ.ค. 2561-19 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
12 ธ.ค. 2561-19 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
13 ธ.ค. 2561-18 ธ.ค. 2561 () ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพลับสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 160 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ประกาศ 16,000,733
13 ธ.ค. 2561-18 ธ.ค. 2561 () ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 20,000,740
30 พ.ย. 2561-18 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนป่างิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ไฟล์ประกาศ 10,000,127
13 ธ.ค. 2561-13 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 7,046,860
18 ธ.ค. 2561-18 ธ.ค. 2561 () ประการขายทอดตลาดเครื่องจักรลชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียน ไฟล์ประกาศ 16,250
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,524,000
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้ศูนย์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,317,600
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,935,500
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ(ใช้หน้างาน) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 6,785,000
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 12,797,800
17 ธ.ค. 2561-17 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) โครงการก่อสร้างถนนซอยคูขวาง 2 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 4,122,600
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61120008045) ไฟล์ประกาศ 1,560,000
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61120008028) ไฟล์ประกาศ 3,317,600
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61120008025) ไฟล์ประกาศ 1,935,500
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61120008017) ไฟล์ประกาศ 6,785,000
7 ธ.ค. 2561-14 ธ.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61120008005) ไฟล์ประกาศ 13,433,000