1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
14 ก.ค. 2563-14 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม ปริมาณงาน 1 LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ที่ กม.82+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,677,957
14 ก.ค. 2563-14 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างทำการขน-ส่งและติดตั้งคาน I-Girder ขนาดความยาว 30.00 เมตร จำนวน 22 คาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 522,047
12 มิ.ย. 2563-10 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
26 มิ.ย. 2563-3 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม ปริมาณ 1 LS. ณโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ที่ กม.82+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,677,957
26 มิ.ย. 2563-3 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างทำการขนส่งและติดตั้ง I-Girder ขนาดความยาว 30.00 เมตร จำนวน 22 คาน ณโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 522,047
8 ก.ค. 2563-8 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
8 ก.ค. 2563-8 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 611,856
8 ก.ค. 2563-8 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ไฟล์ประกาศ 1,983,551
8 ก.ค. 2563-8 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,759,930
26 มิ.ย. 2563-3 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
23 มิ.ย. 2563-30 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก-น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,466,814
23 มิ.ย. 2563-30 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อแผ่นเหล็กขนาด 0.15*2.00*0.016 ม. มอก. 1479 ชั้นคุณภาพ SS400 จำนวน 1468 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก-น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,368,176
23 มิ.ย. 2563-30 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลม RB9 SR24 ยาว 10.00 เมตร มอก.20-2559 จำนวน 13239 เส้น เพื่อใช้ในโครงการงานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 3049 ตอน นครนายก - น้ำตกนางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,112,076
22 มิ.ย. 2563-29 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 651,600
22 มิ.ย. 2563-29 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 611,856
22 มิ.ย. 2563-29 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,983,551
22 มิ.ย. 2563-29 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,759,930
19 มิ.ย. 2563-26 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P63060020946) ไฟล์ประกาศ 647,808
19 มิ.ย. 2563-26 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63060020940) ไฟล์ประกาศ 1,983,551
19 มิ.ย. 2563-26 มิ.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P63060020796) ไฟล์ประกาศ 1,759,930