1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
26 มี.ค. 2561-26 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างงานจ้างชุบสังกะสีแผ่นเหล็กและเหล้ก DB12 จำนวน 37,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 740,000
15 มี.ค. 2561-22 มี.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบริเวณสะพาน ปริมาณงาน 1 งาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.24+279 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
14 มี.ค. 2561-21 มี.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 งาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพานเข้าทำอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ที่กม.24+279.00 โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
12 มี.ค. 2561-19 มี.ค. 2561 () ร่างTOR !!ประกวดราคาจ้างงานจ้างซุปสังกะสีแผ่นเหล็กและเหล็ก DB12 0eo;o 37,000 กก.ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 740,000
12 มี.ค. 2561-19 มี.ค. 2561 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (M61030010040) ไฟล์ประกาศ 740,000
15 มี.ค. 2561-15 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดตำหนัก ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 209 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 25,510,000
7 มี.ค. 2561-14 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางบริเวณสะพาน ปริมาณงาน 1 แห่ง ณ โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสัวสดิ์-คลองบางไผ่ ที่กม.38+9000 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
6 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก. จำนวน 4,000 ถุง เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นและรอยต่อพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
5 มี.ค. 2561-12 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นและรอยต่อพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
5 มี.ค. 2561-12 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กแผ่นหนา 10 มม. กว้าง 12 ซม. ยาว 6. เมตร จำนวน 510 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นและรอยต่อพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
12 มี.ค. 2561-12 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 1 งาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.24+279.00 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ไฟล์ประกาศ 6,686,895
7 ก.พ. 2561-7 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดตำหนัก ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 28,213,000
2 มี.ค. 2561-2 มี.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เร่ือง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
16 ก.พ. 2561-23 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (M61020018671) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
26 ก.พ. 2561-26 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก. จำนวน 4,000 ถุง เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นสะพานและรอยต่อพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,000,000
26 ก.พ. 2561-26 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กแผ่นหนา 10 มม. กว้าง 12 ซม. ยาว 6.00 เมตร จำนวน 510 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นสะพานและรอยต่อพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 728,790
26 ก.พ. 2561-26 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นสะพานและรอยต่อพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 755,400
22 ก.พ. 2561-22 ก.พ. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 1 งาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.24+279 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 6,686,895
19 ก.พ. 2561-19 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดศาลาแดงเหนือ หมู่ 2 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 ก.พ. 2561-20 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า HIGH MAST ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี บริเวณสี่แยกปทุมวิไล ความสูง 20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ไฟล์ประกาศ 620,000