1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
12 พ.ย. 2562-22 พ.ย. 2562 () ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 อัตรา ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110022831) ไฟล์ประกาศ 1,292,700
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110022823) ไฟล์ประกาศ 553,000
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110022806) ไฟล์ประกาศ 1,053,440
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110022749) ไฟล์ประกาศ 876,300
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110022741) ไฟล์ประกาศ 1,807,200
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110022728) ไฟล์ประกาศ 1,540,500
11 พ.ย. 2562-18 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P62110021954) ไฟล์ประกาศ 1,766,517
15 พ.ย. 2562-15 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวถนนซอยอารีย์ ไฟล์ประกาศ 1,750,000
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อวฃลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางขนาด 1/2 นิ้ว มอก.420 จำนวน 14 ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไม่ระบุ
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 () ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) ไม่ระบุ
14 พ.ย. 2562-14 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) ก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชน หมู่ที่ 1-3 ตำบลบางขะแยง ไฟล์ประกาศ 458,000
20 พ.ย. 2562-20 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
19 พ.ย. 2562-19 พ.ย. 2562 (ขอยกเลิกและขอประกาศใหม่) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
13 พ.ย. 2562-13 พ.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 4 รายการเพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้ง-หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 359,306