1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
12 ก.พ. 2561-12 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดศาลาแดงเหนือ หมู่ 2 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 14,827,262
5 ก.พ. 2561-5 ก.พ. 2561 (ประกวดราคา) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดท้ายเกาะใหญ่ หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ประกาศ 19,790,027
30 ม.ค. 2561-30 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ๒๔oo ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 787,000
25 ม.ค. 2561-25 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง Superstructure (รวมงาน Precast Box Segmental Girder Parapet Barrier และระบบระบายน้ำ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ณ โครงการงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีไฟฟ้าบางใหญ่) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนคลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่ ที่กม.38+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 45,304,330
23 ม.ค. 2561-23 ม.ค. 2561 (สอบราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1,3 บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ 5,6 บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7, 9, 10 บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ 11, 12 บ้านคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,700,000
22 ม.ค. 2561-22 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดชินวราราม (ระยะที่ 2) หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 18,514,791
18 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทรายถม จำนวน1,500 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์-คลองบางไผ่ ที่ กม.38+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3 บ้านพลิ้ว-แม่น้ำเวฬุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทรายหยาบและทรายถม จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพานเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่ กม.24+279 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
11 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ใโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย- วังขอน ที่ กม.25+558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนบางหอย-วังขอน ที่ กม.25+558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 ม.ค. 2561-18 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 KSC.(ใช้หล่อ Box Girder) จำนวน 290 ลบ.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย-วังขอน ที่่ กม.25+558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
17 ม.ค. 2561-17 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (M61010009251) ไฟล์ประกาศ 1,979,000
12 ม.ค. 2561-12 ม.ค. 2561 () ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดศาลาแดงเหนือ หมู่ 2 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 14,827,262
15 ม.ค. 2561-15 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดชินวราราม หมู่ 2 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 29,674,000
15 ม.ค. 2561-15 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดศาลาแดงเหนือ หมู่ 2 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ความยาว 124 เมตร ไฟล์ประกาศ 18,520,437
15 ม.ค. 2561-15 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดเจดีย์ทอง หมู่ 1ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 18,511,542
15 ม.ค. 2561-15 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดบางเดื่อ หมู่ที่ 4 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 23,520,000
15 ม.ค. 2561-15 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดเมตารางค์ หมู่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 15,678,664
11 ม.ค. 2561-11 ม.ค. 2561 (ประกวดราคา) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในวัดท้ายเกาะใหญ่ หมู่ 3 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 19,790,027