1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
25 มิ.ย. 2561-25 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (P61060019949) ไฟล์ประกาศ 893,750
22 มิ.ย. 2561-22 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ที่กม.24+976.249 (ทางขนานด้านซ้าย) , กม.25+931.981(ทางขนานด้านซ้าย) และกม.26+608.495 (ทางขนานด้านซ้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กมที่.24+976.249 (ทางขนานด้านซ้าย),กม.25+931.981(ทางขนานด้านซ้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กมที่.24+976.249 (ทางขนานด้านซ้าย),กม.25+931.981และ กม.26+608.495 (ทางขนานด้านซ้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้หน้างาน) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กมที่.24+976.249 (ทางขนานด้านซ้าย),กม.25+931.981และ กม.26+608.495 (ทางขนานด้านซ้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
13 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้ที่ศูนย์) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กมที่.24+976.249 (ทางขนานด้านซ้าย),กม.25+931.981และ กม.26+608.495 (ทางขนานด้านซ้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
20 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว มอก.420 จำนวน 29 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กมที่.24+976.249 (ทางขนานด้านซ้าย),กม.25+931.981และ กม.26+608.495 (ทางขนานด้านซ้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
21 มิ.ย. 2561-21 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว –แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,308,800
21 มิ.ย. 2561-21 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว –แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 690,000
21 มิ.ย. 2561-21 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว –แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 526,100
12 มิ.ย. 2561-20 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๗oo ซีซี ชนิด ๔ ประตู แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจการณ์ ด้วยวิธรอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,099,000
19 มิ.ย. 2561-19 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,388,160
19 มิ.ย. 2561-19 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,448,000
19 มิ.ย. 2561-19 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 624,000
19 มิ.ย. 2561-19 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 51.20 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,022,400
19 มิ.ย. 2561-19 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,271,780
12 มิ.ย. 2561-15 มิ.ย. 2561 () ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน ๙๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 6,400,000
14 มิ.ย. 2561-14 มิ.ย. 2561 () ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว –แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,308,800
14 มิ.ย. 2561-14 มิ.ย. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว –แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 690,000
14 มิ.ย. 2561-14 มิ.ย. 2561 () ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว –แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 526,100