1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
4 ก.พ. 2564-4 ก.พ. 2564 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางหลวง (ระยะที่ 2) ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 15,000,275
2 ก.พ. 2564-2 ก.พ. 2564 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชินวราราม (ระยะที่ 3) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 8,002,149
27 ม.ค. 2564-27 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 786,550
27 ม.ค. 2564-27 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 518,535
27 ม.ค. 2564-27 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 665,950
22 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้่ำทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 734,940
22 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้่ำทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 606,194
22 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้่ำทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 976,500
22 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กกลาง 3/8 นิ้ว มอก.420 จำนวน 14 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้่ำทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 553,000
22 ม.ค. 2564-22 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการเพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้่ำทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองฉาง - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,317,400
13 ม.ค. 2564-20 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว จำนวน 21 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 829,500
21 ม.ค. 2564-21 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 685,584
21 ม.ค. 2564-21 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 900,140
21 ม.ค. 2564-21 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 990,250
21 ม.ค. 2564-21 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 550,260
21 ม.ค. 2564-21 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามขั้น - ทัพพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,313,300
13 ม.ค. 2564-20 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 786,550
13 ม.ค. 2564-20 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 518,535
13 ม.ค. 2564-20 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองบัว - อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 665,950
19 ม.ค. 2564-19 ม.ค. 2564 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 4 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ