1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
18 ต.ค. 2561-25 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (P61100109521) ไฟล์ประกาศ 501,000
18 ต.ค. 2561-25 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (P61100109501) ไฟล์ประกาศ 1,587,000
18 ต.ค. 2561-25 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (P61100109479) ไฟล์ประกาศ 1,974,000
18 ต.ค. 2561-25 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (P61100109461) ไฟล์ประกาศ 2,251,029
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (61100101959) ไฟล์ประกาศ 990,000
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (61100101929) ไฟล์ประกาศ 1,380,000
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (61100101864) ไฟล์ประกาศ 967,000
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61100101816) ไฟล์ประกาศ 1,319,624
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P61100101487) ไฟล์ประกาศ 1,013,100
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อทรายถม จำนวน1,800 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอน 3090 ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 932,400
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อกำหนดทางราชการ (TOR) 1,330,800
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพิ้อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 967,000
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3090 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,319,624
17 ต.ค. 2561-24 ต.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,013,100
12 ต.ค. 2561-12 ต.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้ง - หนองน้ำใส ที่กม.1+160 และ กท.3+563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
4 ต.ค. 2561-4 ต.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้ง - หนองน้ำใส ที่กม.1+160 และ กท.3+563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
26 ก.ย. 2561-4 ต.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์ประกาศ 5,104,400
24 ก.ย. 2561-1 ต.ค. 2561 () ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ที่กม.1+160 , กม.2+960 และ กม.3+563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,815,240
24 ก.ย. 2561-1 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (P61090060304) ไฟล์ประกาศ 3,815,240
2 ต.ค. 2561-2 ต.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้เสากลม ไม้อัดยาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ที่กม.1+160 , กม.2+960 และ กม.3+563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,746,500