1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
29 เม.ย. 2562-29 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างงก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bored Pile และงานหล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 2 รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือ-ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 7,006,039
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว มอก.420 จำนวน 20 ตัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้เสากลม และไม่อัดยาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณจำนวน 3 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
18 เม.ย. 2562-25 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอนน้ำตกวังก้านเหลือง-ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
24 เม.ย. 2562-24 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำระบบอัดแรงคาน. I Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างก่อสร้างสะพานง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง -ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,720,000
24 เม.ย. 2562-24 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาด 15-20 ซม. จำนวน 1000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 575,000
24 เม.ย. 2562-24 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อทรายถมและหินคุก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน(พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 634,500
11 เม.ย. 2562-19 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดสามัคคิยาราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 130 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 25,000,000
11 เม.ย. 2562-19 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดสามัคคิยาราม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว 130 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 25,000,000
18 เม.ย. 2562-18 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) โครงการปรับปรุงที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่๔ หมู่4๒ ไฟล์ประกาศ 900,000
15 เม.ย. 2562-15 เม.ย. 2562 () ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหล่อเสาเข็มพร้อมตอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 17,990,632
2 เม.ย. 2562-9 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62040002418) ไฟล์ประกาศ 14,138,514
2 เม.ย. 2562-9 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ Bored Pile และงานหล่อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 2 รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ที่ กม.69+089 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 7,006,039
1 เม.ย. 2562-8 เม.ย. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างก้อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน โครงการงานขยายความกว้างสะพานในทางหลวง หมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,720,000