1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
6 มิ.ย. 2565-6 มิ.ย. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุพรรณบุรี - ศรีประจันต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 794,240
27 พ.ค. 2565-27 พ.ค. 2565 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (P65050023216) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,164,940
30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ไฟล์ประกาศ 856,057
30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,255,203
30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 1 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,296,000
30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน พระประโทน - สระกระเทียม - คลองอีจาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,097,172
30 พ.ค. 2565-30 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างเหมาทำการตอกเสาเข็มพร้อมนั่งร้านปั้นจั่น จำนวน 2 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3010 ตอนควบคุม 0100 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,022,714
23 พ.ค. 2565-26 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนหลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,623,602
26 พ.ค. 2565-26 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ก่อสร้างถนนซอยมณีรัตน์ หมู่.2 ไฟล์ประกาศ 700,000
23 พ.ค. 2565-23 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ซ์้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ไฟล์ประกาศ 3,520,000
12 พ.ค. 2565-19 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่3/2565 การจ้างงานซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนหลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่12 พฤษภาคม 2565 ไฟล์ประกาศ 3,623,602
12 พ.ค. 2565-19 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนหลังตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,623,602
20 พ.ค. 2565-20 พ.ค. 2565 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 552,196
10 พ.ค. 2565-10 พ.ค. 2565 () เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
10 พ.ค. 2565-10 พ.ค. 2565 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (P65050007788) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
10 พ.ค. 2565-10 พ.ค. 2565 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (P650500077782) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
10 พ.ค. 2565-10 พ.ค. 2565 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (P65050007773) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
10 พ.ค. 2565-10 พ.ค. 2565 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (P65050007764) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
10 พ.ค. 2565-10 พ.ค. 2565 () เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (P65050007756) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ