1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
29 ก.ย. 2563-29 ก.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อทโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 664,305
14 ก.ย. 2563-21 ก.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อทโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 664,305
14 ก.ย. 2563-14 ก.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63090021119) ไฟล์ประกาศ 664,305
27 ส.ค. 2563-27 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
27 ส.ค. 2563-27 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
24 ส.ค. 2563-24 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อในโครงการงานขยายความกว้างสะพานในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 733,152
24 ส.ค. 2563-24 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,757,478
7 ส.ค. 2563-14 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 733,152
7 ส.ค. 2563-14 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรงคาน I-Girder ความยาวช่วง 25.00 เมตร จำนวน 24 คาน ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ใทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,757,478
4 ส.ค. 2563-11 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 6 รายการ เพื่อ ใช้ในโครงการงานซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
4 ส.ค. 2563-11 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก. จำนวน 3560 ถุง เพื่อใช้ในงานซ่อมสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
13 ส.ค. 2563-13 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย ไฟล์ประกาศ 2,800,000
6 ส.ค. 2563-6 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
6 ส.ค. 2563-6 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
3 ส.ค. 2563-3 ส.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบเทท้าย ขนาด6ตัน6ล้อ จำนวน1 คัน ไฟล์ประกาศ 1,980,000
30 ก.ค. 2563-30 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก. จำนวน 3560 ถุง เพื่อใช้ในงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 979,000
30 ก.ค. 2563-30 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 588,500
21 ก.ค. 2563-21 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล. เดิม ปริมาณงาน 1 LS. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ที่ กม.82+940 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
14 ก.ค. 2563-21 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 588,500
14 ก.ค. 2563-21 ก.ค. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก. จำนวน 3560 ถุง เพื่อใช้ในงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 979,000