1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
2 ก.ย. 2562-2 ก.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง 30.0 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพานในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้ง-หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,805,561
2 ก.ย. 2562-2 ก.ย. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (อำเภอแม่สอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็หทรอนิกส์ (e-biding) ไฟล์ประกาศ 14,102,600
28 ส.ค. 2562-28 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง 30.00 เมตร พร้อมขนส่งเเละติดตั้งจำนวน 2 รายการ ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพานในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้ง-หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 6,516,048
19 ส.ค. 2562-26 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาจ้างงก่อสร้างงานพื้นหล่อสะพาน ช่วง 30.00 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพานในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้งหนองน่ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 28,055,161
23 ส.ค. 2562-23 ส.ค. 2562 (ขอยกเลิกและขอประกาศใหม่) ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวตน 1 โครงการ ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
22 ส.ค. 2562-22 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวตน 1 โครงการ ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
22 ส.ค. 2562-22 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวตน 1 โครงการ ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
14 ส.ค. 2562-21 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทรยถมและหินคลุก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนท่ามะกา-แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
13 ส.ค. 2562-20 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62080016421) ไฟล์ประกาศ 2,847,000
13 ส.ค. 2562-20 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62080016421) ไฟล์ประกาศ 2,847,000
21 ส.ค. 2562-21 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ณ โครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ที่กม.13+519 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
5 ส.ค. 2562-12 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างโครงการระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 (อำเภอแม่สอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 14,102,600
2 ส.ค. 2562-9 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง 30.00 เมตร พร้อมขนส่งและติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพานในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนถนนโค้ง-หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 6,516,048
2 ส.ค. 2562-9 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62080002476) ไฟล์ประกาศ 14,138,514
8 ส.ค. 2562-8 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อทรายถมและหินคลุก จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 426,600
8 ส.ค. 2562-8 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ณ โครงการงานซ่อมโครางสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - ลาดกระบัง ที่ กม.13+519 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,155,700
26 ก.ค. 2562-2 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอนทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
26 ก.ค. 2562-2 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว-แยกเข้ามีนบุรี ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
26 ก.ค. 2562-2 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ที่กม.17+175 (หน้าไทยพีบีเอส) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
26 ก.ค. 2562-2 ส.ค. 2562 (ประกวดราคา) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอดในทางหลวงหมายเลข 336 ตอน ทางแยกต่างระดับลาดพร้าว ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ