1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
13 ก.พ. 2562-20 ก.พ. 2562 () เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ไม้เสากลม และไม้อัดยาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,657,500
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 983,598
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 () ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,204,223
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,072,000
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียวจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,291,000
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โคกสำโรง - หนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,621,718
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62020010065) ไฟล์ประกาศ 1,715,000
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62020010046) ไฟล์ประกาศ 1,062,600
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62020010008) ไฟล์ประกาศ 2,292,700
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62020009987) ไฟล์ประกาศ 1,072,000
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62020009970) ไฟล์ประกาศ 2,291,000
11 ก.พ. 2562-18 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (P62020009937) ไฟล์ประกาศ 1,752,114
11 ก.พ. 2562-11 ก.พ. 2562 (ประกวดราคา) จ้างเหมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 4,446,750
23 ม.ค. 2562-30 ม.ค. 2562 () ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ไฟล์ประกาศ 210,000
30 ม.ค. 2562-30 ม.ค. 2562 (ประกวดราคา) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคูขวางมอญและคลองหม่อม หมู่ที่ 3,10 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 9,798,000
28 ม.ค. 2562-28 ม.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
28 ม.ค. 2562-28 ม.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
29 ม.ค. 2562-29 ม.ค. 2562 (ประกวดราคา) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล. และทำรางระบายน้ำรูปตัววี ซอยวิวัฒรางกูร หมู่ที่๕ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 5,277,000
16 ม.ค. 2562-23 ม.ค. 2562 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ