1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
15 ส.ค. 2561-24 ส.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์ประกาศ 1,015,209
10 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (P61080023878) ไฟล์ประกาศ 2,583,339
10 ส.ค. 2561-17 ส.ค. 2561 (ประกวดราคา) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (P61080023966) ไฟล์ประกาศ 2,550,450
8 ส.ค. 2561-16 ส.ค. 2561 (ประกวดราคา) โครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 6 ห้อง ชนิด 6 ล้อ ไฟล์ประกาศ 4,900,000
31 ก.ค. 2561-8 ส.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์ประกาศ 565,000
6 ส.ค. 2561-6 ส.ค. 2561 (ประกวดราคา) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ไฟล์ประกาศ 1,353,000
6 ส.ค. 2561-6 ส.ค. 2561 (ประกวดราคา) โครงการจัดซื้อรถบรรุทุกขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน ไฟล์ประกาศ 5,000,000
1 ส.ค. 2561-1 ส.ค. 2561 (ขอยกเลิกและขอประกาศใหม่) ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน ๙๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 6,387,000
16 ก.ค. 2561-24 ก.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ไฟล์ประกาศ 726,000
19 ก.ค. 2561-23 ก.ค. 2561 () ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,390,000
11 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 () ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไฟล์ประกาศ 2,300,000
11 ก.ค. 2561-11 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ไฟล์ประกาศ 645,000
10 ก.ค. 2561-10 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 92 ตัว ไฟล์ประกาศ 6,387,000
9 ก.ค. 2561-9 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน ๒ แห่ง ไฟล์ประกาศ 2,520,000
9 ก.ค. 2561-9 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก. จำนวน 3,575 ถุง เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมพื้นและรอยต่อสะพาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 893,750
2 ก.ค. 2561-2 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
2 ก.ค. 2561-2 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาไม้เนื้ออ่อนแปรรุปแล้วไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
2 ก.ค. 2561-2 ก.ค. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
28 มิ.ย. 2561-28 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ
28 มิ.ย. 2561-28 มิ.ย. 2561 (ประกวดราคา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ ไม่ระบุ