1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
16 เม.ย. 2563-16 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 5,166,000
15 เม.ย. 2563-15 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 4,685,552
9 เม.ย. 2563-9 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,493,000
9 เม.ย. 2563-9 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,493,000
9 เม.ย. 2563-9 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ต่างระดับวังน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 3,984,220
8 เม.ย. 2563-8 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อไม้เนื้อ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,139,000
8 เม.ย. 2563-8 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 702,600
8 เม.ย. 2563-8 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,176,200
8 เม.ย. 2563-8 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียวขนาดสเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว มอก.420 จำนวน 17 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 671,500
30 มี.ค. 2563-6 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,336,500
30 มี.ค. 2563-6 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อปูนไม่หดตัว Non-Shrink น้ำหนักถุงละ 25 กก.จำนวน 2150 ถุง เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 698,750
30 มี.ค. 2563-6 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 2,085,720
30 มี.ค. 2563-6 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 502,530
30 มี.ค. 2563-6 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR!! ประกวดราคาซื้อเหล็กตีเกลียวขนาดเว้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว มอก.420 จำนวน 22 ตัน เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 869,000
30 มี.ค. 2563-6 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) ร่าง TOR !! ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไฟล์ประกาศ 1,066,835
27 มี.ค. 2563-3 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63030046347) ไฟล์ประกาศ 1,371,000
27 มี.ค. 2563-3 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63030046330) ไฟล์ประกาศ 698,750
27 มี.ค. 2563-3 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63030046313) ไฟล์ประกาศ 2,093,000
27 มี.ค. 2563-3 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63030046292) ไฟล์ประกาศ 546,000
27 มี.ค. 2563-3 เม.ย. 2563 (ประกวดราคา) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (P63030046278) ไฟล์ประกาศ 869,000