ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 หนังสือ (ส่วนภูมิภาค)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 หนังสือ (ส่วนกลาง)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2564
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัด