ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
วาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี
วาระการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี "ปทุมธานีเมืองของทุกคน" (Pathum Thani For All)
 Pathum Thani For All (Agenda)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 Pathum Thani For All (Team)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 รายละเอียดหนังสือแจ้งส่วนราชการคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำสั่งคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 12 พ.ย. 2563
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี