ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
(Update)การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คำสั่งที่ 8982/2562 ลว.18 ตุลาคม 2562
การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คำสั่งที่ 8982/2562 ลว.18 ตุลาคม 2562
 หนังสือ (ส่วนภูมิภาค)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 หนังสือ (ส่วนกลาง)คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัด