ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนมิถุนายน 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนกรกฎาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนสิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนกันยายน 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนตุลาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนธันวาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 มีนาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 พฤษภาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เมษายน 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 มิถุนายน 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2563
ผู้ประกาศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี