ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนมิถุนายน 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนกรกฎาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนสิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนกันยายน 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนตุลาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บทความประจำเดือนธันวาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 มีนาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 พฤษภาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เมษายน 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 มิถุนายน 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กันยายน 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กรกฎาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 สิงหาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ตุลาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ธันวาคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนมกราคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดิอนกุมภาพันธ์ 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดิอนมีนาคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดิอนเมษายน 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนพฤษภาคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนมิถุนายน 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนกันยายน 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนกรกฎาคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนตุลาคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนสิงหาคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนธันวาคม 2564คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนกุมภาพันธ์ 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนเมษายน 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 เดือนมิถุนายน 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 กรกฎาคม 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ประจำเดือนกันยายน 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 2 มี.ค. 2565
ผู้ประกาศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี