ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
วาระงานผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี
วาระงานผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี
 1. วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 2. วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 3. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 4. วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 5. วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 6. วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 7. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 8. วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 9. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 11. วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 12.วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 13. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 14. วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 15. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 16. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 17. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 18. วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 19. วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 20. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 21. วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 22. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 23. วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 24. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 26. วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี