ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
วาระงานผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี
วาระงานผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี
 24. วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 23. วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 22. วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 21. วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 20. วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 19. วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 18. วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 17. วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 15. วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 14. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 13. วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 12. วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 11. วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 9. วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 6. วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 5. วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 4. วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 3. วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 1.วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 31. วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 30. วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 28. วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 29. วันพุธที่ 29 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 27. วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 25. วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 8. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 7. วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 24. วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 23. วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 22. วันพุธที่ 22 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 21. วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 20. วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 19. วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 18. วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 17. วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 16. วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 15. วันพุธที่ 15 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 14. วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 13. วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 10. วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 11. วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 9. วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 8. วันพุธที่ 8 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 7. วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 6. วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 3. วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 2. วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 1. วันพุธที่ 1 มกราคม 2563คลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 21 ก.พ. 2563
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี