ประชาสัมพันธ์องค์การ
ระบบบันทึกข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2555-2559
 สารบัญคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 คำนำคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 หน้าปกคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
 บรรยายเล่ิมคลิกเพื่อดูไฟล์แนบ
ณ วันที่ 10 ม.ค. 2557
ผู้ประกาศ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี