01 02 03 04 05 06 07  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 7 หน้า 
 
1 25 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 19 ก.พ. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 4 ธ.ค. 2562 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 11 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 23 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 11 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 10 พ.ค. 2562 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย3
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย4
8 8 พ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 14 ก.พ. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 4 ม.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05 06 07  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 7 หน้า