01 02 03 04 05 06  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 6 หน้า 
 
1 19 ก.ย. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 3 ส.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 23 พ.ค. 2561 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เว็บอ้างอิงhttp://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง
4 27 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 20 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
6 12 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 12 ธ.ค. 2560 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 30 พ.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 19 ต.ค. 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 15 ก.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05 06  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 6 หน้า