01 02 03 04 05 06  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 6 หน้า 
 
1 10 พ.ค. 2562 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ข่าวใหม่
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย3
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย4
2 8 พ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2562 ข่าวใหม่
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 14 ก.พ. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 4 ม.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 19 ก.ย. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 3 ส.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 23 พ.ค. 2561 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เว็บอ้างอิงhttp://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง
8 27 เม.ย. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 20 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
10 12 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05 06  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 6 หน้า