01 02 03 04 05 06 07 08  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 8 หน้า 
 
1 6 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565 ข่าวใหม่
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบอบจ./ทม.คูคต/ทม.บางคูวัด/ทม.บางกะดี/ทม.ท่าโขลง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
2 6 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 24 ส.ค. 2564 แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 1 มี.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 8 ธ.ค. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 17 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 18 มิ.ย. 2563 เอกสารในการเสนอโครงการให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 18 มิ.ย. 2563 ฟอร์มเอกสารแนบท้าย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบการจัดเรียงเอกสาร
9 10 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 25 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05 06 07 08  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 8 หน้า