01 02 03 04 05 06 07 08  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 8 หน้า 
 
1 6 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 ข่าวใหม่
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 24 ส.ค. 2564 แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 1 มี.ค. 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 8 ธ.ค. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 17 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 18 มิ.ย. 2563 เอกสารในการเสนอโครงการให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 18 มิ.ย. 2563 ฟอร์มเอกสารแนบท้าย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบการจัดเรียงเอกสาร
8 10 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 25 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 19 ก.พ. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05 06 07 08  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 8 หน้า