01 02 03 04 05 06 07  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 7 หน้า 
 
1 11 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2562 ข่าวใหม่
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 23 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 11 ก.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 10 พ.ค. 2562 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย1
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียดหนังสือนำส่ง
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย2
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย3
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบส่งที่ส่งมาด้วย4
5 8 พ.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 14 ก.พ. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 4 ม.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 19 ก.ย. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 3 ส.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2561
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 23 พ.ค. 2561 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
เว็บอ้างอิงhttp://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง
  01 02 03 04 05 06 07  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 7 หน้า