01 02 03 04 05  แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 5 หน้า 
 
1 12 มี.ค. 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2561 ข่าวใหม่
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 12 ธ.ค. 2560 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 30 พ.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 19 ต.ค. 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 15 ก.ย. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 5 ก.ย. 2560 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 10 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 14 ก.ค. 2560 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 22 มิ.ย. 2560 เชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 19 มิ.ย. 2560 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05  แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 5 หน้า