01 02 03 04 05 06 07  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 7 หน้า 
 
1 8 ธ.ค. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
2 17 ก.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 18 มิ.ย. 2563 เอกสารในการเสนอโครงการให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 18 มิ.ย. 2563 ฟอร์มเอกสารแนบท้าย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 10 มิ.ย. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 25 มี.ค. 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 19 ก.พ. 2563 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 4 ธ.ค. 2562 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 11 พ.ย. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 23 ส.ค. 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2562
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
  01 02 03 04 05 06 07  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 7 หน้า