01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 129 หน้า 
 
14 พ.ย. 2562 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 พ.ย. 2562 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 พ.ย. 2562 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 พ.ย. 2562 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
1 พ.ย. 2562 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 ต.ค. 2562 เอกสารบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital disruptive world”  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบเอกสารการบรรยาย
28 ต.ค. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
25 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
25 ต.ค. 2562 ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
25 ต.ค. 2562 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด