01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 179 หน้า 
 
31 พ.ค. 2566 การขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
31 พ.ค. 2566 ขอเชิญเข้าเรียนหลักสูตร "DigitalGov Boost Program : การเพิ่มศักยภาพและยกระดับความพร้อมภาครัฐไปสู่หน่วยงานดิจิทัล" ผ่านระบบออนไลน์  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณูปการด้านนวัตกรรมและสร้างความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียและโลก  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
25 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม "SME ปัง ตังได้คืน" ปีงบประมาณ 2566  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
12 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
12 พ.ค. 2566 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขั้นพื้นฐาน  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
10 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration (CAS PGA)  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 พ.ค. 2566 การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด