01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 119 หน้า 
 
13 มิ.ย. 2561 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม" ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
12 มิ.ย. 2561 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
11 มิ.ย. 2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวใหม่ 
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
28 พ.ค. 2561 ประกาศคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
28 พ.ค. 2561 ประกาศคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
24 พ.ค. 2561 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
15 พ.ค. 2561 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
15 พ.ค. 2561 รายงานโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พื้นที่ตำบลบางกระบือ  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
15 พ.ค. 2561 รับสมัครบุคคลเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 พ.ค. 2561 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด