01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 136 หน้า 
 
30 มิ.ย. 2563 ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
26 มิ.ย. 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเจ้าเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
25 มิ.ย. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 มิ.ย. 2563 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
23 มิ.ย. 2563 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
22 มิ.ย. 2563 แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
11 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 มิ.ย. 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่ง นิติกร ประจำศาลจังหวัดปทุมธานี)  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
4 มิ.ย. 2563 แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการชั่วคราว สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี  
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด