01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 163 หน้า 
 
15 พ.ย. 2562 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 22039-22040)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
14 พ.ย. 2562 ซักซ้อมการมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 21993)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0031/ 21676-21677)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
12 พ.ย. 2562 จัดทำปฏิทินกิจกรรม/โครงการสำคัญของหน่วยงาน ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/21832-21833) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบไฟล์ Word
8 พ.ย. 2562 โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 21593-21592)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
8 พ.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสั่งจองวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 21594-21595)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
8 พ.ย. 2562 ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0006/ว 21196 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
5 พ.ย. 2562 สรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2563 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 21239,21231)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)
5 พ.ย. 2562 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 21341)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
1 พ.ย. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 21117-8)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนภูมิภาค)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ (ส่วนกลาง)