01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 139 หน้า 
 
9 ส.ค. 2561 การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) @มหาดไทย ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.2/ ว 13814 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
9 ส.ค. 2561 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 13817)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุม (ร่างวาระการประชุม)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายงานการประชุม
9 ส.ค. 2561 การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 13860)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
8 ส.ค. 2561 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 13813)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกระเบื้องศาลาประดิษฐานพระปทุมธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 13596) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ส.ค. 2561 (หัวหน้าส่วนราชการ) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 13303) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ส.ค. 2561 (นายอำเภอ) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 13304) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ส.ค. 2561 (กำหนดการ) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 13308) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ส.ค. 2561 การจัดงานพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 13269)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
3 ส.ค. 2561 การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินรับป้ายพระราชทานโครงการอพ.สธ. จังหวัดปทุมธานี ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/13461) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละอียดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น