01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  หน้าสุดท้าย แสดงทั้งหมดจำนวนทั้งหมด 145 หน้า 
 
11 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ 22167)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสา การเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลงเป็น "วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561" ข่าวใหม่ (ที่ ปท. 0017.2/ ว 21932 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
7 ธ.ค. 2561 สรุปข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0017.3/ว 21987)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
6 ธ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 21849,21850) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ ว 21850
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบบัญชีแนบ ว 21850
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบระเบียบวาระ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบตอบรับ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ ว 21849
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบบัญชีแนบ ว 21849
6 ธ.ค. 2561 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562 ข่าวใหม่ (ปท 0017.2/ว 21915) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบหนังสือ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบระเบียบวาระ
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบแบบตอบรับ
4 ธ.ค. 2561 (สนง.วัฒนธรรม) การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข่าวใหม่ (ที่ ปท 0031/ 21536)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 พ.ย. 2561 สรุปข้อตรวจพบจาการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปทุมธานี (ที่ ปท 0017.4/ว 21310 ลงวันที่ 28 พย. 2561)
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 พ.ย. 2561 พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (ที่ ปท 0017.3/ 21352) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 พ.ย. 2561 การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (ที่ ปท 0017.3/ 21355) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด
29 พ.ย. 2561 (ส่วนราชการ) การจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 (ที่ ปท 0017.3/ 21360) ด่วนที่สุด!!
คลิกเพื่อดูไฟล์แนบรายละเอียด