ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดปทุมธานี
ร้องขอข้อมูล || แบบสอบถาม || แสดงผลการสอบถาม
หน้าหลัก > สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2551

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553

 • ตุลาคม 2552
 • พฤศจิกายน 2552
 • ธันวาคม 2552
 • มกราคม 2553
 • กุมภาพันธ์ 2553
 • มีนาคม 2553
 • เมษายน 2553
 • พฤษภาคม 2553
 • มิถุนายน 2553
 • กรกฎาคม 2553
 • สิงหาคม 2553
 • กันยายน 2553

 •